Prindalshop.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
Voor alle transacties gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden. Verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen. Acceptatie en keuring van de goederen op maatvoering, kwaliteit en hoeveelheid gebeurt voor het lossen van de goederen. Klachten nadien worden niet aanvaard. Geen enkele klacht van de koper nopens hoedanigheid, hoeveelheid of zichtbare gebreken wordt in overweging genomen indien ze niet schriftelijk binnen 24u na het lossen van de levering gedaan wordt.

Niet-overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden.De leveringsdata worden bij benadering opgegeven. Het verstrijken van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of interest.

Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de niet overeenstemmende goederen, met uitsluiting van enige vergoeding.

Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Retour recht :
Verkochte goederen worden niet teruggenomen, betaalde orders kunnen niet geannuleerd worden.
Indien u aangekochte goederen toch wenst te retourneren, dient dit te gebeuren binnen de 8 dagen na levering of afhaling. Wij crediteren deze retours aan 75 % van de aankoopprijs.
Dit geldt eveneens voor annulaties.